Waterbasketbal is een spel dat begin jaren `80 speciaal is ontwikkeld voor mensen met een handicap, maar in principe kan iedereen waterbasketbal spelen.

Het spel

Waterbasketbal is een kruising tussen waterpolo en korfbal. Met lijnen wordt in een zwembad een veld afgezet van 15 bij 8 meter met twee drijvende baskets. Het doel van het spel is om als team al samenspelend de bal in de drijvende basket van de tegenstander te werpen. Daarbij dient verhinderd te worden dat de tegenpartij een punt scoort. Een wedstrijd bestaat uit twee periodes van elk zeven minuten. Een waterbasketbalteam bestaat uit vijf spelers. Deze teams zijn vaak gemengd; een team kan bestaan uit jongens en meisjes met diverse handicaps en van verschillende leeftijden. Je dient minimaal in het bezit van zwemdiploma B te zijn om waterbasketbal te kunnen spelen. Waterbasketbal kan zowel in wedstrijdverband als ook recreatief worden gespeeld.

 De spelregels zijn zodanig opgesteld, dat alle type handicaps met elkaar kunnen spelen.

 -          Iedere score telt voor één punt. Een score uit een strafworp telt voor twee punten.

 -         Je mag de bal met één of twee handen gooien en vangen.

 -         Je mag elkaar niet aanraken.

 -         Je mag de bal maximaal 4 seconden vasthouden.

 -         Je mag niet met de bal zwemmen, dus je moet samenspelen.