DOELSTELLING

Het verzorgen van zwemlessen voor mindervaliden, zowel lichamelijk als geestelijk in water met een temperatuur van 32 graden.

Doelgroep van het zwemmen is: kinderen van 4 tot 18 jaar en volwassenen vanaf 18 jaar. Een op een begeleiding is mogelijk.

Tevens is er de mogelijkheid om te trainen voor het waterbasketbal. Er zijn connecties met andere aangepaste clubs in de regio.

Onze naam is: Dubbelslag Waterratten. Af en toe doet ons team vriendschappelijk mee in met de competities van de andere clubs in het Noorden.

Er wordt gezwommen op de dinsdagavond vanaf 18.00 uur tot 19.30 uur.

De waterbasketbaltraining begint om 18.45 aan.

Wees op tijd!!! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)

Om te voorkomen dat personen die in het verleden zijn veroordeeld voor ontucht of geweld bij ons aan de slag

kunnen als begeleider hanteren wij een VOG beleid. Voor iedereen die kinderen of kwetsbare groepen begeleid

wordt nog dit kalender jaar een VOG aangevraagd.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERTROUWENSPERSOON

De vereniging kent momenteel 1 vertrouwenspersoon. Met een vertrouwenspersoon kan je contact opnemen als je

slachtoffer bent geworden van seksuele intimidatie, een misstand binnen de vereniging vermoed of als er andere zaken

spelen die een veilig sportklimaat in de weg zitten. Ook het melden van grensoverschrijdend gedrag kan bij de vertrouwenspersoon

worden gemeld.

 

De vertrouwenspersoon binnen onze vereniging is: Nynke Hildebrant (Hoofd leiding zwembad Dubbelslag)