Contributie regels St. Aangepaste Sportbeoefening Eemsmond

Per 1 januari 2016

Kinderen tot 18 jaar betalen  € 14,00 per maand
Elk volgend  kind (tot 18 jaar)uit het gezin betaald €  10,00 per maand
Volwassenen betalen € 15,00 per maand

Tweede volwassene uit een gezin betaald    

Begeleider van een volwassene

€ 10,00

per maand

 

 

 

 

 

 

U kunt uw betaling per maand of per kwartaal voldoen bij de baliemedewerkster.

Ook kunt u per bank betalen, onder vermelding van het lidmaatschapsnummer.

Het bankrekeningnummer is: NL91ABNA0571865720

                                                St. Aangepaste Sportbeoefening Eemsmond

                                                p/a Mevr W. Kats

                                               

Heeft u problemen met het voldoen van de contributie, neem dan contact op met de baliemedewerkster of met de penningmeester.

Heeft u een achterstand van 3 maanden dan kan u de toegang tot het zwemmen worden ontzegd  tot u heeft betaald.                                              


Namens de SASE,

Mevr W. Kats

penningmeester